بایگانی ماهانه: اکتبر 2014

روزنگاشتهای دوران شباب 1 – چشم اندازی به نوروز 1344

یکشنبه 1/1/1344 = 21 مارس 1965 سال نو را باامید وآرزوهای بس زیاد شروع کرده ام.  (درِ رحمت خدا باز و من بی خیالِ ازتو حرکت و از خدا برکت، آرزوی بس زیاد میکیم، بلکه چند تائی شانسی مستجاب شد!).  صبح … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | دیدگاهی بنویسید

هزار و یک دلیل وقفه در دلی دولی گونلر

   در بحبوحه جنگ، شاه عباس متوجه میشود که قزلباشی بیکار نشسته است. غضبناک بطرفش میرود و با خشم میپرسد » گده کوپی اوغلی نییه  فیشنگ  آتمیسان؟» ( مردک چرا تیر نمیاندازی؟).  سرباز نگاهی  به شاه میاندازد ومیگوید » قیبله عالم. باشووا دونوم! مین … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | 2 دیدگاه