بایگانی ماهانه: نوامبر 2014

روزنگاشتهای دوران شباب 3 – هم کاسه گی آرمانگرائی و عافیت طلبی

چهارشنبه 11/1/1344=31/3/1965 تا ساعت 4 در منزل بودم. عصر به مغازه اکبر رفنم و با هم به گردش رفتیم(خیابان گردی).  به معرکه گاه (محل کار) قره سید هم رفتیم.   منظره جالبی بود.  (قره سید، رمال و دعانویس مشهور آنزمان  تبریز … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | دیدگاهی بنویسید

روزنگاشتهای دوران شباب 2 – چگونه میتوان آسمان و ریسمان را بهم بافت

جمعه  6/1/1344=26/3/1965 امروز جمعه بود.   منزل کار داشتم.  تا ساعت 3 کار میکردم سپس با آژیر به  راواسان  رفتیم. (راواسان، دهی بود نزدیک تبریز که عموما با دوستان پدرم؛ آقایان شایا، سایه لی، علمیه، اتفاق،  و….جمعه ها به گردش و پیاده … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | دیدگاهی بنویسید