بایگانی ماهانه: دسامبر 2014

روزنگاشتهای دوران شباب شماره 5

دوشنبه 23/1/1344= 12/4/1965  امروز آقای هراتی(معلم زبان انگلیسی) نمرات ترجمه و انشاء را داد.  هر دو (من و اکبر) 13 گرفته بودیم.  بد نیست.  در سیاحت (زنگ تفریح) هاشم و اکبر میخواستند یک سوسک به تنم بیاندازند خیلی عصبانی شدم. … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | دیدگاهی بنویسید

روزنگاشتهای دوران شباب 4 – عاشقی و متعلقات آن از چه سنی مجاز است؟

سه شنبه 17/1/1344 = 6/4/1965 امروز با اکبر رفتیم مدرسه ولی او از وسط راه برگشت و بعد با یک بسته صابون آمد. معلوم شد که یارو (دوست دخترش) داده است (بادر نظر گرفتن این که در آنزمانها صابون لوکس، … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | 2 دیدگاه