بایگانی ماهانه: فوریه 2016

روزنگاشتهای دوران شباب 6 – روشنفکرنمائی و سیاست زدگی

  شنبه 28 فروردین 1344 برابر 17 آوریل 1965 امروز صبح زنگ اول با سعید به میدان صاحب الامر برای خریدن کبوتر رفتیم و زنگ سوم در آزمایشگاه طبیعی کبوتر را تشریح کردیم. اکبر در دسته …زاده بود! امروزها با او … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | ۱ دیدگاه

به کجا چنین شتابان – کوچ به اهراب

تلاش و کار شب و روز پدرم ببار نشست. اردیبهشت سال سی و یک بود که همراه با عموهایم مشترکا مغازه ای در خیابان  فردوسی خریدند با تابلو ویا بقول آن  زمانها  کتَبَه ای (کتیبه ای) به نگارش مرحوم  چهره نگار … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در خاطره ها | دیدگاهی بنویسید