بايگانی‌ وب‌نوشت

پرسه در گذر خاطره ها -اهراب

اهراب غرض از این نوشته شناساندن اهراب، محله ای در کهن دیار تبریز نیست. در حقیقت از اهرابی که در ذهن من نقش بسته، اثر کمی باقی هست. محله ای که از نه تا بیست و دو سالگیم را در آنجا گذراندم و در … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | ۱ دیدگاه